ritning ritningsprogram ritprogram ritverktyget roliga skottövning skottövningar små djävlar spelövning spelövningar spetsig träning styrketräning taktik teknik teknikövningar testversion tillstånd träiningsbank tränare tränarmaterial träningar träningsbank träningsmaterial träningsövning träningsövningar träningspass träningsprogram träningsschema träningstips träningsupplägg träningsverktyg trappformer u10 U11 u12 U13 U14 u15 u16 u17 u18 u19 u20 u21 u22 U23 u6 u7 u8 u9 ungdom ungdomsfotboll ungdomsfotbollsträning uppspelsövning uppvärmning uppvärmningsövningar utbildning utbildningen utbildningsplaner värma upp värma upp övningar anfallsövningar animering att rita att slutföra avsluta med ändamål barn beredning bollövningar coaching databas designer djurhållare dribbla dribbleövningar enkla exempel fokus förberedelseträning försäsong försvarsövningar fotboll fotbollsfärdigheter fotbollsfys fotbollsmålvakt fotbollsövningar fotbollsprogram fotbollsprogramvara fotbollstränare fotbollstränarutbildning fotbollsträning fotbollstränings fotbollsutbildning fri fysik fysiskt fysövningar fysträning juniorer kondition konditionsövningar målvakter målvaktsträning mark material mjukvara nedladdning öva former övning övningar övningsbank passa passera och steg form passformen passningar passningsövning passningsövningar passningsträning praktiken program programvara rättegång rita ut
1871
   ÖVNINGAR
Choose language:
nl en fr se sv pt it es de ru pt tr ar da 
Terms of use

WEBBPLATSEN FÖR FOTBOLLSÖVNINGAR OCH PROGRAMVARA

VILKOR

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH FOOTBALLTRAINING4ALL

Den Footballtraining4all Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Footballtraining4all. Footballtraining4all-webbplatsen erbjuds dig under förutsättning att du accepterar utan att ändra villkoren, villkoren och meddelandena häri. Din användning av Footballtraining4all webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter villkor, även villkor.

ÄNDRING AV DISSA ANVÄNDARVILLKOR

Footballtraining4all förbehåller sig rätten att ändra villkoren, villkoren och meddelandena under vilka Footballtraining4all-webbplatsen erbjuds, inklusive men inte begränsat till de avgifter som är förknippade med användningen av Footballtraining4all-webbplatsen.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Footballtraining4all-webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Länkade webbplatser"). De länkade webbplatserna är inte under kontroll av Footballtraining4all och Footballtraining4all ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats, inklusive utan begränsning någon länk som finns på en länkad webbplats, eller några ändringar eller uppdateringar till en länkad webbplats. Footballtraining4all ansvarar inte för webbutsändning eller någon annan form av överföring av data från de externa länkar Site. Footballtraining4all tillhandahåller endast dessa länkar för dig som en bekvämlighet, och inkluderingen av någon länk innebär inte att Footballtraining4all godkänner webbplatsen eller någon koppling till dess operatörer.

MISSBRUK OCH FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Som ett villkor för din användning av Footballtraining4all-webbplatsen garanterar du Footballtraining4all att du inte kommer att använda Footballtraining4all-webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och meddelanden. Du får inte använda Footballtraining4all-webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Footballtraining4all-webbplatsen eller störa någon annan parts användning och njutning av Footballtraining4all-webbplatsen. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgänglig eller tillhandahålls via Footballtraining4all webbplatser.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Footballtraining4all-webbplatsen kan innehålla anslagstavla, chattområden, nyhetsgrupper, forum, samhällen, personliga webbsidor, kalendrar och / eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter som är utformade för att du ska kunna kommunicera med allmänheten eller med en grupp gemensamt, "Kommunikationstjänster"), samtycker du till att endast använda Kommunikationstjänsterna för att skicka, skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekta och relaterade till den specifika Kommunikationstjänsten. Som ett exempel, och inte som en begränsning, godkänner du att när du använder en kommunikationstjänst kommer du inte att:

 • Förtalar, missbrukar, trakasserar, förföljer, hotar eller på annat sätt kränker andras lagliga rättigheter (såsom integritets- och publicitetsrättigheter).
 • Publicera, posta, ladda upp, distribuera eller sprida alla olämpliga, svordomar, ärekränkande, kränkande, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller information.
 • Ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av lagar om immateriella rättigheter (eller av rättigheterna till sekretess för publicitet) såvida du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till det eller har fått alla nödvändiga samtycken.
 • Ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller någon annan liknande programvara eller program som kan skada funktionen hos en annans dator.
 • Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för något affärsändamål, såvida inte sådan kommunikationstjänst specifikt tillåter sådana meddelanden.
 • Genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidscheman eller kedjebrev.
 • Ladda ner alla filer som publiceras av en annan användare av en kommunikationstjänst som du känner till, eller rimligen borde känna till, inte kan distribueras lagligt på sådant sätt.
 • Förfalskar eller tar bort eventuella författartillskrivningar, juridiska eller andra korrekta meddelanden eller äganderättsbeteckningar eller etiketter för programvarans ursprung eller källa eller annat material som finns i en fil som laddas upp.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och njuta av kommunikationstjänsterna.
 • Bryta mot Dany uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för någon viss kommunikationstjänst.
 • Harvest eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke.
 • Bryter mot tillämpliga lagar eller regler.
Footballtraining4all har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna. Footballtraining4all förbehåller sig dock rätten att granska material som läggs upp på en kommunikationstjänst och ta bort allt material efter eget gottfinnande. Footballtraining4all förbehåller sig rätten att avsluta din tillgång till någon eller alla kommunikationstjänster när som helst utan föregående meddelande av någon anledning.

Footballtraining4all förbehåller sig rätten att alltid lämna ut all information som är nödvändig för att tillfredsställa gällande lagar, förordningar, rättsliga förfaranden eller statliga förfrågningar, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis , enligt Footballtraining4alls eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du ger ut personlig identifierande information om dig själv eller dina barn i någon kommunikationstjänst. Footballtraining4all kontrollerar inte eller godkänner inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns i någon kommunikationstjänst och därför avstår Footballtraining4all specifikt från något ansvar med avseende på kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som följer av ditt deltagande i någon kommunikationstjänst. Chefer och värdar är inte auktoriserade Footballtraining4all-talespersoner, och deras åsikter speglar inte nödvändigtvis de som Footballtraining4all har.

Material som laddas upp till en kommunikationstjänst kan vara föremål för publicerade begränsningar för användning, reproduktion och / eller spridning. Du är ansvarig för att följa sådana begränsningar om du laddar ner materialet.

Footballtraining4all gör inte anspråk på ägandet av det material du tillhandahåller till Footballtraining4all (inklusive feedback och förslag) eller postar, laddar upp, skickar in eller skickar till någon Footballtraining4all-webbplats eller dess tillhörande tjänster (gemensamt "Inlämningar"). Men genom att publicera, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka ditt bidrag skickar du Footballtraining4all, dess anslutna företag och nödvändiga underlicensierare tillstånd att använda ditt bidrag i samband med driften av deras internetföretag inklusive, utan begränsning, rättigheterna att: kopiera, distribuera, sända, offentligt visa, offentligt utföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt bidrag; och att publicera ditt namn i samband med ditt bidrag. Ingen ersättning kommer att betalas med avseende på användningen av ditt bidrag, enligt vad som anges här. Footballtraining4all är inte skyldigt att lägga upp eller använda någon inlämning som du tillhandahåller och kan när som helst ta bort inlämning enligt Footballtraining4alls eget gottfinnande.

Genom att lägga upp, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka in din inlämning garanterar du och intygar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till din inlämning som beskrivs i detta avsnitt inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som är nödvändiga för dig att tillhandahålla , posta, ladda upp, mata in eller skicka in bidrag.

Ansvarsfriskrivning

Informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna som ingår i eller är tillgängliga via footballtraining4alls webbplats kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar läggs regelbundet till informationen häri. Footballtraining4all och / eller dess leverantörer kan göra förbättringar och / eller ändringar på footballtraining4alls webbplats när som helst. Råd som erhålls via fotbolltraining4alls webbplats bör inte lita på för personliga, medicinska, juridiska eller ekonomiska beslut och du bör konsultera en lämplig professionell för specifik rådgivning anpassad till din situation.

Footballtraining4all och / eller dess leverantörer gör inga uttalanden om lämpligheten, tillförlitligheten, tillgängligheten, aktualiteten och noggrannheten hos informationen, programvaran, produkterna, tjänsterna och relaterad grafik som finns på footballtraining4alls webbplats för något syfte. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag tillhandahålls all sådan information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik "som det är" utan garanti eller tillstånd av något slag. Footballtraining4all och / eller dess leverantörer avstår härmed alla garantier och villkor med avseende på denna information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-intrång.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska fotbollsträning4all och / eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, indirekta, bestraffande, tillfälliga, speciella följdskador eller skador, inklusive, utan begränsning, skador för förlust av användning, data eller vinst, som härrör från eller på något sätt kopplat till användningen eller prestandan av fotbollsträning4all webbplats, med försenad eller oförmåga att använda fotbollsträning4all webbplats eller relaterade tjänster, tillhandahållande av eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster, eller för all information, programvara, produkter, tjänster och tillhörande grafik som erhållits via footballtraining4all-webbplatsen, eller på annat sätt som följer av användningen av footballtraining4all-webbplatsen, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd, vårdslöshet, strikt ansvar eller på annat sätt, även om footballtraining4all eller någon av dess leverantörer har underrättats om risken för skador. Eftersom vissa stater / jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan ovanstående begränsning inte gälla dig. Om du är missnöjd med någon del av footballtraining4all-webbplatsen eller med någon av dessa användarvillkor är din enda och exklusiva lösning att sluta använda footballtraining4all

Kontakt för webbplatstjänst: info@Footballtraining4all.com

AVSLUTNING / TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Footballtraining4all förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din tillgång till Footballtraining4all-webbplatsen och relaterade tjänster eller någon del därav utan föregående meddelande. ALLMÄNT Så långt det är tillåtet enligt lag regleras detta avtal av lagarna i delstaten Washington, USA och du samtycker härmed till exklusiv behörighet och domstol i San Mateo County, Kalifornien, USA i alla tvister som uppstår på grund av eller relaterade till användningen av Footballtraining4all-webbplatsen. Användning av Footballtraining4all-webbplatsen är obehörig i någon jurisdiktion som inte verkställer alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive utan begränsning denna punkt. Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap, anställning eller agentförhållande existerar mellan dig och Footballtraining4all till följd av detta avtal eller användning av Footballtraining4all-webbplatsen. Footballtraining4alls utförande av detta avtal är föremål för befintlig lagstiftning och rättslig process, och ingenting som ingår i detta avtal är ett undantag från Footballtraining4alls rätt att uppfylla statliga, domstols- och brottsbekämpningsförfrågningar eller krav i samband med din användning av Footballtraining4all-webbplatsen eller information som tillhandahålls till eller samlas in av Footballtraining4all med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal bestäms som ogiltigt eller inte kan verkställas i enlighet med tillämplig lag inklusive, men inte begränsat till, de ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges ovan, då anses den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast matchar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla. Om inte annat anges häri utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och Footballtraining4all med avseende på Footballtraining4all-webbplatsen och det ersätter alla tidigare eller samtida kommunikationer och förslag, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan användaren och Footballtraining4all med avseende på Footballtraining4all webbplats. En tryckt version av detta avtal och alla meddelanden i elektronisk form ska vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och underkastas samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererades och underhålls i tryckt form. Det är en uttrycklig önskan till parterna att detta avtal och alla relaterade dokument upprättas på engelska.